Generic filters
Exact matches only

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging 28-08-2020

Gebruiksvoorwaarden FutureGoats

Futuregoats biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot gestructureerde voetbaltrainingen, oefeningen tips and challanges die via internet kunnen worden bekeken.

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Lidmaatschap
  Door middel van het aanmaken van een account ga je een abonnement aan met Futuregoats. Dit abonnement wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wil maken van Futuregoats heb je toegang tot internet nodig.

 

Bij de aanmelding moet een betaalmiddel opgegeven worden. Als betaalmiddel kan gekozen worden voor Ideal of voor betaling via Creditcard. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).

 1. Kosten van het abonnement

  De kosten van het abonnement worden bij de registratieprocedure inzichtelijk gemaakt. Futuregoats heeft de mogelijkheid de eerste maand een gereduceerd tarief in rekening te brengen.

 

 1. Facturering en opzegging

  Maandelijks is het abonnementsgeld voor Futuregoats verschuldigd. Het abonnementsgeld wordt afgeschreven via de op het moment van registratie gekozen wijze van betaling. Vervolgens zal elke maand het abonnementsgeld in rekening worden gebracht.

 

De gekozen wijze van betaling kan gedurende de looptijd van het abonnement worden gewijzigd.

Je kunt het Futuregoats abonnement te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot Futuregoats tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor niet gebruikte content.

 

Als je wilt opzeggen, stuur je een e-mail naar info@futuregoats.com waarin je aangeeft dat jet het abonnement wil opzeggen. Als je het abonnement opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode.

We kunnen onze abonnementen en de prijs van de abonnementen van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

 

 1. Minderjarigen

  Je moet minimaal achttien jaar zijn om een abonnement met Futuregoats af te kunnen sluiten. Het is wel mogelijk dat volwassenen een abonnement aangaan met Futuregoats ten behoeve van een minderjarige. Met toestemming van de abonnementhouder kan het account op naam van een minderjarige worden gezet. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene.

 

 1. Wachtwoorden en accounttoegang

De abonnementhouder kan een Account aanmaken. Via dit Account wordt toegang gekregen tot alle diensten van Futuregoats.

 

De Accounteigenaar is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het Futuregoats-account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de Futuregoats -compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het betaalmiddel voor het account geheim te houden.

 

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Futuregoats of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

 

 1. Diversen
  Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.Als je meer wilt weten over Futuregoats of als je hulp nodig hebt met je account, kun je Futuregoats klantenservice op onze website bezoeken. In sommige gevallen kan de klantenservice je het beste helpen via een ondersteuningstool voor externe toegang, waarmee we volledig toegang tot je computer hebben. Als je niet wilt dat we dergelijke toegang hebben, moet je ondersteuning via de tool voor externe toegang weigeren. We zullen je dan op een andere manier helpen.Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.Futuregoats kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

  We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

 

 1. Aansprakelijkheid

Futuregoats geeft informatie en tips met betrekking tot doeltreffende voerbaltrainingen. Daarnaast worden Accounthouders uitgedaagd door middel van challenges. Het gaat om algemene informatie, tips en challenges. De Accounthouders zal altijd zelf beoordelen dat de voorgestelde oefeningen en tips geschikt zijn voor hem of haar.

 

Futuregoats aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de oefeningen. Bij schade wordt gedacht aan zowel schade aan materiaal als ook aan blessures en dergelijke.

 

Futuregoats doet er alles aan om te zorgen dat het platform altijd bereikbaar is voor de Accounthouder. Mocht het platform om wat voor reden dan ook voor kortere of langere tijd niet toegankelijk zijn, kan Futuregoats daar niet aansprakelijk voor gesteld worden. Ook zal geen (gehele of gedeeltelijke) restitutie van de abonnementskosten plaatsvinden.

 

 1. Affiliate

 

 1. Challenge

 

Op het platform van Futuregoats worden trainingen voorgesteld en informatie verstrekt. Daarnaast wordt wekelijke een challenge geformuleerd voor de Accounthouders. Accounthouders kunnen deelnemen aan de challenge door een video van zichzelf te maken en in te sturen naar Futuregoats. Een deskundige jury zal vervolgens beoordelen wie de challenge het beste heeft volbracht.

 

Over de beslissing van de jury ten aanzien van de winnaar van de challenge kan niet gecorrespondeerd worden.

 

Een Accounthouder die deelneemt aan de challenge en een foto of video instuurt naar Futuregoats, geeft daarmee ook direct toestemming aan Futuregoats om de foto of video te mogen gebruiken op social media (onder meer Facebook en Instagram). Mocht de Accounthouder  jonger zijn dan 18 jaar, dan kan de Accounthouder de foto of video enkel insturen met toestemming van de ouder(s) of voogd.

 

Algemene voorwaarden